2023

Group Picture June 2023: (back row, from left) Dong Wang, Zihao Hu, Xiaoqiang Wu, Wenhao Xu, Shanya Lu. (front row, from left) Tao XU, Jun Zhou, Hepan Wang, Xinxuan Li.


2022

 Group Picture September 2022: (back row, from left) Xiaoqiang Wu, Wenhao Xu, Zihao Hu, Pan Zhou, Hepan Wang, Jun Zhou. (front row, from left) Tao XU, Dong Wang, Shanya Lu, Purui Zheng, Wanqi Zhang, Xinxuan Li.
Copyright © 2020 Tongji University